Program STER NAWA - kurs na umiędzynarodowienie szkół doktorskich

NAWA zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorskie do składania wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z:

  • pozyskaniem zagranicznych doktorantów,
  • wypłatą stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree,
  • wsparciem zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej,
  • rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytorycznym zarządzaniem Projektem.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy,
  • wypłaty stypendiów doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree,
  • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Do kogo skierowany jest Program?

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n, które prowadzą szkoły doktorskie w rozumieniu art. 198 u.p.s.w.n.

UWAGA! W naborze może wziąć udział tylko jeden wniosek z jednego podmiotu!

Podmiot może wnioskować łącznie o kwotę 2 000 000 PLN z NAWA, jednak kwota wnioskowana musi zostać poszerzona o 10% wkładu własnego.

Wniosek należy złożyć do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 15:00 po zalogowaniu w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Więcej informacji o naborze oraz regulamin składania wniosków znajdziecie Państwo na stronie NAWA.

Kontakt w sprawie wniosku w Dziale Projektów: Joanna Baum