Program Welcome to Poland w świetle doświadczeń polskich uczelni – zaproszenie na konferencję online w dniu 19 marca 2021 r.

Program Welcome to Poland (NAWA) otworzył nowy rozdział w umiędzynarodowieniu polskich instytucji szkolnictwa wyższego. Projekty realizowane w całym kraju to szereg zróżnicowanych inicjatyw, które budują potencjał uczelni w procesie rozwijania internacjonalizacji oraz wspierają członków społeczności akademickiej w nabywaniu kompetencji niezbędnych do świadomego udziału w tym procesie.  

 

Społeczność Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na konferencję online, która podsumuje ponad dwa lata funkcjonowania programWelcome to Poland. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy także wyjątkowych gości realizujących projekty w ramach ww. programu. Zaprezentujemy Państwu nasze inicjatywy oraz podzielimy się dobrymi praktykami. Naszymi gośćmi będą:

  

·    dr Aleksandra Januszkiewicz, lider Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka 

·      Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa  

·      dr Tomasz Maliszewski, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

·      Aleksandra Matukin-Szumlińska, dyrektor Centrum Organizacji Kształcenia, Akademia Górniczo-Hutnicza 

 

Moderator panelu: Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Łódzki 

 

Gościem specjalnym otwierającym wydarzenie będzie dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Podczas konferencji zastanowimy się wspólnie nad pytaniem jak realizacja projektów zmieniła nasze uczelnie, co dziś zrobilibyśmy inaczej oraz jak rezultaty projektów wpłyną na przyszłość uczelni w aspekcie jej umiędzynarodowienia. 

 

Oddamy także głos uczestnikom projektu w UŁ, którzy opowiedzą, jak udział w szkoleniach w ramach projektu wpłynął na ich codzienną pracę akademicką i administracyjną.  

 

Mamy nadzieję, że podczas wydarzenia zainspirujemy się wzajemnie do kolejnych innowacyjnych działań w obszarze umiędzynarodowienia naszych instytucji.  

 

Program konferencji znajdą Państwo w załączeniu. Aby wziąć udział należy się zarejestrować wchodząc w poniższy link: Formularz rejestracyjny  

 

Regulamin konferencji znajdą Państwo na stronie: https://buildup.uni.lodz.pl/o-projekcie/konferencja/, na której dzielimy się również informacjami na temat zrealizowanych w UŁ działań w ramach projektu BUILD UP. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Załączone pliki