Rada NCN ogłasza nabór w ramach programu OPUS 20 oraz w nowej odsłonie OPUS 20 LAP

Konkursy OPUS 20 oraz OPUS 20 LAP są przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy niezależnie ubiegają się o środki finansowe z innych źródeł;
  • we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe w ramach współpracy LAP.

W ramach konkursu można zaplanować środki na następujące cele:

  • wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu;
  • zakup aparatury naukowo-badawczej,
  • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
  • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Termin składania wniosków upływa 15.12.2020 r.  godz. 16:00.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 08.12.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.