Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu ETIUDA 8

Konkurs  ETIUDA 8 skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

W ramach konkursu można złożyć wniosek na stypendium naukowe oraz staż powiązany z badaniami wykonywanymi do przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Środki finansowe można zaplanować na:

- stypendium naukowe w wysokości 5000 PLN miesięcznie,

- staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wysokości 12 000 PLN miesięcznie,

- podróż w obie strony do ośrodka naukowego w kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 PLN.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF/ZSUN.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r. do godziny 16:00.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 09.03.2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.