Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (PSF 2021 Call)

Instrument Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat. Każdego roku odbywa się tylko jedno postępowanie konkursowe.
Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.
 
Główne zasady:
 
  • Projekty muszą obejmować partnerów z co najmniej trzech państw członkowskich RPMB, w tym partnera wiodącego.
  • Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 65 000 euro.
  • Propozycje projektów mogą być inicjowane przez osoby, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy z państw członkowskich RPMB, a także członkowie Grup Ekspertów RPMB i Sieci RPMB.
  • Projekty, które starają się o dofinansowanie, powinny mieć potencjał, aby stać się w przyszłości podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, która stałaby się opłacalna po okresie trwania projektu.
 
Nabór wniosków będzie trwał od 15 lutego 2021r. do 31 marca 2021r.
 
Zgłoszenie z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24 marca 2021r. do godz. 15.00.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać u Pauliny Dyguły w Dziale Projektów.
 
Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty aplikacyjne pod linkami: