Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej

Uprzjemie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zasad rozliczania w projektach finansowanych przez NCN zakupu aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawiło stanowisko w tym zakresie.

Stanowisko NCN ws. zakupu aparatury naukowo-badawczej.