Szkolenie dla wnioskodawców starających się o finansowanie z programów: ETIUDA 8, SONATINA 4, LIDER XI, TANGO IV oraz TECHMATSTRATEG III

Szkolenie dla wnioskodawców starających się o finasowanie z programów NCN i NCBiR  będzie prowadzone w rundach:

9:00-10:15 konkursy w ramach NCN – ETIUDA 8, SONATINA 4

10:30-12:30 konkursy w ramach NCBiR - LIDER XI, TANGO IV, TECHMATSTRATEG III

Szkolenie odbędzie się 14 lutego w sali 300 gmach główny w godzinach 9:00 - 13:00

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu należy  zgłosić drogą mailową na adres monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.