Szkolenie z nowych konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki

W związku z nowymi konkursami, ogłaszanymi przez NCN, instytucja poinformowała, że w tym roku zorganizuje szkolenia w kolejnych obszarach:

  • Szkolenie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki odbędzie się 9 kwietnia 2021 r. g. 10:00-13:00 i poprowadzi je dr Anita Bielańska, koordynator dyscyplin HS;
  • Szkolenie z obszaru nauk ścisłych i technicznych odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. g. 10:00-13:00 i poprowadzi je dr Tomasz Szumełda, koordynator dyscyplin ST;
  • Szkolenie z obszaru nauk o życiu odbędzie się 6 kwietnia 2021 r. g. 10:00-13:00 i poprowadzi je dr Mateusz Sobczyk, koordynator dyscyplin NZ.

Koorydnator prowadzący szkolenie będzie się kontaktował w sprawie programu szkolenia i jeśli będzie taka potrzeba przekaże dodatkowe informacje.

Zapisy będą możliwe na parę dni przed planowanym terminem szkolenia.

Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.