TANGO 5 - wspólna inicjatywa NCN i NCBiR

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 5.

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

  • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
  • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (do godz. 16:00) z podziałem na rundy:

  • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku (do godz. 16:00),
  • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu na stronie NCN oraz na stronie NCBiR.

Zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć do podpisu w Dziale Projektów odpowiednio do 16.04.2021 r. lub 16.06.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 23.04.2021 r. lub 23.06.2021 r.

Kontakt w ramach Działu Projektów: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Joanna Baum.