Termin składania wniosków na konkurs TECHMATSTRATEG III wydłużony do 29 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo informujemy, że NCBiR wydłużył termin składania wniosków na konkurs TECHMATSTRATEG III do 29 kwietnia 2020 r. 

Celem TECHMATSTRATEG III jest rozwój wiedzy i innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych. 

Konkurs jest skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych  (min 3, max 7 podmiotów) i obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

- technologie materiałów konstrukcyjnych,

- technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,

- technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,

- technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln PLN a maksymalna 30 mln PLN.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 30.12.2019 do 29.04.2020 roku (do godziny 16:00).

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 22.04.2020 r. W obecnej sytuacji epidemiologicznej uprzejmie prosimy o wysyłanie zgłoszeń z MojaPG z odpowiednimy podpisami pocztą wewnętrzną PG.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.