Termin składania wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przedłużony

Informujemy, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH został przedłużony do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 22 listopada 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.