Termin złożenia raportu z wdrożenia – informacja

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zamieszczony wzór raportu z wdrożenia. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Wykonawca przedkłada raport z wdrożenia wyników Projektu w terminie 30 dni po upływie 2 lat od zakończenia realizacji Projektu.

W związku z tym, że formularz został zamieszczony z opóźnieniem, Wykonawcy, którym minął czas na złożenie raportu z wdrożenia przed opublikowaniem wzoru, są zobligowani przedłożyć raport do dnia 31.01.2021r.

 

Komunikat z dnia 4 stycznia br. można znaleźć na archiwalnej stronie NCBR.