Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych 4.0.”

Uprzejmie informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Najlepszy z najlepszych 4.0"

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą: ePUAP, e-nośnika

Więcej informacji odnośnie konkursu na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl/najlepsi-z-najlepszych-4-0/

Osoba do kontaktu:Kamila Szydlowska, Beata Kucharska