Trwa nabór w ramach TANGO 4 wspólnej inicjatywy NCN i NCBiR

Celem konkursu TANGO 4  jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych.

Projekty powinny uwzględniać szczególnie:

- określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,

- wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są przez NCN i NCBR w trybie ciągłym od dnia 29.11.2019 do 30.06.2020 z podziałem na rundy:

runda I: od 29.11 do 31.01.2020 r.,

runda II: od 01.02 do 15.04.2020 r.,

runda III: od 16.04 do 30.06.2020 r. (do godz. 16:00).

Zgłoszenia z sytemu MojaPG  należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do:

runda I – 24.01.2020 r.

runda II – 08.04.2020 r.

runda III – 23.06.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.