Uruchomienie 3. konkursu ERA-MIN 2 (Call 2019)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło o 3. konkurs, w ramach programu ERA-MIN 2 na finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych. Nabór wniosków zostanie otwarty 28 listopada 2019 r. i zakończy się 12 marca 2020 r. 17:00 CET.

Zakres konkursu:

 1. Supply of raw materials from exploration and mining
 2. Design
 3. Processing, Production and Remanufacturing
 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
 5. Cross-cutting topics (projekty z tego obszaru nie będą finansowane przez NCBR)

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 niezależnych kwalifikowalnych podmiotów prawnych, składających wniosek o dofinansowanie do członkowskich organizacji w konkursie z przynajmniej 2 różnych państw, z których przynajmniej jeden kraj jest państwem członkowskimi UE lub krajem stowarzyszonym z UE.

Koordynator konsorcjum musi być podmiotem wnioskującym o dofinansowanie z kraju lub regionu, który jest członkiem konkursu i musi być podmiotem zarejestrowanym w jednym z tych państw lub regionów.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Belgium / Brussels -Innoviris
 • Belgium / Flanders - FWO
 • Belgium / Flanders - Hermesfonds
 • Belgium/ Wallonia - SPW-Wallonia
 • Canada /Québec - FRQNT
 • Chile – CONICYT
 • Czech Republic – TA CR
 • Finland - Business Finland
 • France - ADEME
 • France - ANR
 • Greece - GSRT
 • Poland - NCBR
 • Portugal - FCT
 • Romania - UEFISCDI
 • Slovakia - SAS
 • Slovenia - MIZS
 • South Africa - DST
 • Spain/Andalucia - IDEA
 • Sweden - Vinnova
 • Turkey – TUBITAK

Główny naukowiec może reprezentować tylko jeden podmiot koordynujący we wnioskach składanych w tym konkursie, w innych wnioskach składanych na ten konkurs może uczestniczyć jako główny naukowiec/kluczowy personel partnera konsorcjum.

We wniosku całkowity wkład partnera z jednego kraju nie może przekroczyć 70% wszystkich osobomiesięcy zadeklarowanych w projekcie.

Okres realizacji projektu może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.submission-era-min.eu/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: III kwartał 2020 r.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. Kurs euro z dnia ogłoszenia konkursu tj. z 15.11.2019 wg. EBC wynosi 1EUR = 4.2785 zł.

Wraz z międzynarodowym wnioskiem o dofinansowanie wszyscy partnerzy muszą złożyć zgodne ze wzorem potwierdzenie uczestnictwa podpisane przez osobę prawnie reprezentującą podmiot.

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.