Uruchomione nabory w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w najbliższych naborach programu ERASMUS+. W celu dokonania zgłoszenia należy posłużyć się instrukcją na stronie FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Do Działu Projektów można dokonywać zgłoszeń wniosków w sześciu uruchomionych właśnie naborach.

Wnioski w naborach do poniższych programów z wyłączeniem wniosków do programu "Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia powinny zostać złożone do EACEA:

  • do 5 lutego 2020: Budowanie potencjału w Dziedzinie  Szkolnictwa Wyższego;
  • do 20 lutego 2020: Działania Jean Monnet;
  • do 13 lutego 2020: Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus;
  • do 26 lutego 2020: 3 nabory
    • Uniwersytety Europejskie; 
    • Sojusze na rzecz wiedzy;
    • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych;

Do programu "Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia" wnioski należy składać do FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ do dnia 24 marca 2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem: patryk.zyla@pg.edu.pl, tel. 58 348 60 58, joabaum@pg.edu.pl, tel. 58 348 65 20.