Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN) został opublikowany list Dyrektora NCN, prof. Zbigniewa Błockiego w sprawie  „drapieżnych czasopism” (predatory journals). Są to czasopisma, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy.

Dyrektor Zbigniew Błocki zwraca uwagę, że w sytuacji, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, Narodowe Centrum Nauki będzie wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy.

Ponieważ umowa o dofinansowanie grantu NCN nakłada na kierownika projektu obowiązek opublikowania wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym, zwracamy Państwa uwagę, aby dobór czasopisma był poprzedzony staranną weryfikacją jego jakości.

Pełną treść listu Dyrektora NCN znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals.

Lista  czasopism i wydawców, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji dostępna jest pod adresem: https://beallslist.weebly.com