Wpływ epidemii COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska opublikowała nowe, szczegółowe wskazówki dla beneficjentów dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na różne aspekty realizacji projektów w Horyzoncie 2020.

Dostępne są one na portalu Funding&Tenders oraz w wyszukiwarce Frequently Asked Questions.

Po więcej informacji sięgnij na stronę Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.