Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - Otwarcie naboru wniosków w konkursach 2019

NCBiR ogłosiło nabór wniosków w ramach międzynarodowych konkursów organizowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC.
European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) to wspólna inicjatywa między UE i krajami europejskimi mająca na celu stworzenie światowej klasy ekosystemu superkomputerowego w Europie.

Tematyka i zakres konkursów:

1. Towards extreme scale technologies and applications:

 1. EuroHPC-01-2019: Extreme scale computing and data driven technologies (RIA)
 2. EuroHPC-02-2019: HPC and data centric environments and application platforms (IA)
 3. EuroHPC-03-2019: Industrial software codes for extreme scale computing environments and applications (IA)

2. Innovating and widening the HPC use and skills base:

 1. EuroHPC-04-2019: HPC Competence Centres

Zakres wsparcia:

 • Badania aplikacyjne
 • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy:

 • Organizacje badawcze
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Grupy podmiotów 

Data zamknięcia naboru wniosków:

14 listopada 2019 r. dla konkursów EuroHPC-04-2019
14 stycznia 2020 r. dla konkursówEuroHPC-01-2019, EuroHPC-02-2019, EuroHPC-03-2019

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Funding and Tender Opportunities. Linki do portalu dla poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem: https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości:

 • 2 000 000 EUR - EuroHPC-01-2019, EuroHPC-02-2019, EuroHPC-03-2019
 • 1 000 000 EUR - EuroHPC-04-2019 

Kurs euro: Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 25 lipca 2019 r.: 1 EUR = 4,2472 PLN

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.