Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC - otwarcie naboru wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 16 kwietnia 2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowych konkursów organizowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC. European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) to wspólna inicjatywa między UE i krajami europejskimi mająca na celu stworzenie światowej klasy ekosystemu superkomputerowego w Europie.

Nazwy konkursów:
Advanced Pilots Towards The European Exascale Supercomputers (ID: H2020-JTI-EuroHPC-2020-1):

  • Advanced pilots towards the European supercomputers (RIA) - EuroHPC-2020-01-a
  • Pilot on quantum symulator (RIA) - EuroHPC-2020-01-b

Tematyka i zakres konkursów:
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konkursów dostępne są w EuroHPC Work Plan 2020.

Zakres wsparcia:

  • Badania aplikacyjne
  • Prace rozwojowe

Konsorcjum międzynarodowe:

Co najmniej trzy podmioty prawne. Każdy z trzech podmiotów musi mieć siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne

Wnioskodawcy z Polski:

  • Organizacje badawcze – do 100% dofinansowania
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów 

Data zamknięcia naboru wniosków:
15.09.2020 r. 17:00 CET - EuroHPC-2020-01-a
28.07.2020 r. 17:00 CET - EuroHPC-2020-01-b

Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Funding and Tender Opportunities.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Następnie Dyrektor NCBR wyda decyzję o dofinansowaniu polskich jednostek i podpisze z nimi umowy krajowe.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości:

  • 200 000 EUR - EuroHPC-2020-01-a
  • 200 000 EUR - EuroHPC-2020-01-b

Kurs euro:
1 EUR = 4,5288 PLN

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.