Wydłużenie terminów dotyczących zakończenia realizacji projektów i składania wniosków o płatność w związku ze stanem pandemii COVID

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w związku ze stanem pandemii COVID zostały wydłużone terminy dotyczące zakończenia realizacji projektu i składania wniosków o płatność:
1) Termin zakończenia realizacji projektów ulega wydłużeniu o 90 dni. Wydłużenie realizacji projektu nie wymaga złożenia wniosku o wprowadzenie zmian ani zgody NCBR, wystarczy jedynie przekazać zgłoszenie za pomocą SL2014 w module korespondencji. Projekt nie może zostać przedłużony ponad datę 31 grudnia 2023 r. Wydłużenie dotyczy niezakończonych etapów projektu. Regulacja ta oczywiście nie wyklucza możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji projektu (art. 13 ust. 3 Ustawy).
2) Terminy składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. ulegają wydłużeniu o 30 dni. Zmiana terminu na złożenie wniosku o płatność oznacza, że z mocy ustawy wydłużeniu o 30 dni ulegają również terminy na złożenie wniosków o płatność rozliczających zaliczki. Tak samo zwrot zaliczki może nastąpić w terminie na złożenie wniosku uwzględniającym dodatkowe 30 dni z art. 13 ust. 1 ustawy.

Zmiany te nie wymagają podpisywania aneksów do umów od dofinansowanie.

Cały komunikat można znaleźć [tu]