Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki planuje na wrzesień 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków w nowym konkursie NCN pod nazwą DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT. 

Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 8 grudnia 2017 r. Osoby do kontaktu: Małgorzata Romanowska (romana@pg.gda.pl), Magdalena Urbanowicz (magurban@pg.gda.pl).

Informacje o planowanym konkursie znajdą Państwo  w zapowiedzi o konkursie.