Zapraszamy na konferencję otwierającą konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjność przedsiębiorstw a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerów społecznych, organizacje, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki i innych zainteresowanych.

Konferencja on-line odbędzie się 10 marca 2021 r. na stronie poir.gov.pl
Formularz rejestracyjny

Konsultacje potrwają od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r., a projekt dokumentu będzie dostępny od 10 marca 2021 r.  na stronie internetowej pod adresem poir.gov.pl/2021-2027.

Więcej informacji na stronie serwisu Programu Inteligentny Rozwój.