Zmiana regulaminu konkursu TECHMATSTRATEG III

Uprzejmie informujemy, że dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu. Aktualizacja ma na celu umożliwienie prowadzenia oceny projektów w trybie zdalnym, tj. spotkania członków panelu z wnioskodawcą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie pod adresem  https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/techmatstrateg-iii-konkurs/