Zmiana sposobu kalkulacji kosztów osobowych sprawozdawanych w projektach finansowanych z programu Horyzont 2020 i realizowanych na Politechnice Gdańskiej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zmienia się sposób kalkulacji stawki godzinowej pracowników otrzymujących wynagrodzenia z kosztów bezpośrednich w projektach programu Horyzont 2020, wykazywanych jako koszty rzeczywiste.

 

Zmiana nie dotyczy projektów realizowanych w ramach programów RISE (Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE) oraz ITN (Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS).

 

Poniżej znajdą Państwo krótki przewodnik z przykładami na temat nowego sposobu sprawozdawania kosztów osobowych w projektach realizowanych na Politechnice Gdańskiej i finansowanych z HORYZONTU 2020.

 

Informacja o zmianie sposobu kalkulacji kosztów osobowych sprawozdawanych w projektach finansowanych z programu Horyzont 2020 i realizowanych na Politechnice Gdańskiej

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z opiekunami Państwa projektów w Dziale Projektów.