ZMIANY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW TAKŻE NA CIEBIE!

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz ekspertów do wypełnienia ankiety na temat kariery naukowej polskich badaczy. Jej wyniki zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz udostępnione wszystkim zainteresowanym, w tym KRASP i Komisji Europejskiej.

Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier. Wasza opinia może wpłynąć na kształt rozwiązań szczegółowych np. zawartości programów studiów doktoranckich.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ