Konkurs HARMONIA na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej Konkurs HARMONIA na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej


Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej

Program POLLUX – informacja dotycząca 1. konkursu Program POLLUX – informacja dotycząca 1. konkursu


Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z agencją luksemburską Fonds National de la Recherche ogłaszają 1. konkurs w ramach Programu POLLUX w obszarze Innovation in services.

Otwarto 5. konkurs w ramach inicjatywy AAL (Ambient Assisted Living) Otwarto 5. konkurs w ramach inicjatywy AAL (Ambient Assisted Living)


Temat piątego konkursu Programu AAL brzmi: „ICT-based Solutions for (Self)Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home” (Rozwiązania oparte na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych służące wspomaganiu osób starszych w codziennych, domowych czynnościach życiowych).

Otwarto Trzeci konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET IB: Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach. Otwarto Trzeci konkurs (JTC 2012) w ramach ERA-NET IB: Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach.


Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2012 otwarto nabór wniosków w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.

Konkurs na propozycje nowych Akcji COST Konkurs na propozycje nowych Akcji COST


Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 15 z dnia 18 stycznia 2012 r. ukazało się ogłoszenie o kolejnym konkursie na propozycje nowych Akcji Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.

Otwarcie konkursu w ramach KORANET Otwarcie konkursu w ramach KORANET


Uprzejmie informujemy, że 6 lutego 2012 r. rozpoczyna się konkurs na projekty w tematyce „technologii przyjaznych środowisku” (Green Technologies), organizowany w ramach programu KORANET.

Ogłoszono 6. konkurs w programie CIP-ICT PSP Ogłoszono 6. konkurs w programie CIP-ICT PSP


Uprzejmie informujemy, że w dniu 3. lutego 2012 został otwarty kolejny konkurs w ramach Programu CIP-ICT PSP – Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP), w Programie Konkurencyjność i Innowacje.

konkurs na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 konkurs na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłosiła konkurs zamknięty na projekty innowacyjne nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011 w ramach Działania 4.1 PO KL

RPO WP 1.5.1. RPO WP 1.5.1.


Przypominamy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego planuje uruchomienie konkursu z dniem 01.12.2011 r. w ramach RPO WP 2007-2013, Działanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, z terminem składania wniosków w dniu 31.01.2012 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 3 500 000 EUR.

8 konkurs w Programie Południowego Bałtyku 8 konkurs w Programie Południowego Bałtyku


W dniu 28 października 2011 roku zostanie otwarty 8. nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 16 grudnia 2011 roku.

KONKURS PILOTAŻOWY JPI FACCE (ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ) KONKURS PILOTAŻOWY JPI FACCE (ROLNICTWO/ŻYWNOŚĆ)


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina o konkursie pilotażowym JPI FACCE "Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego".

KONKURS W RAMACH INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE KONKURS W RAMACH INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE


Uprzejmie informujemy, że 18 sierpnia br. otwarty został konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia na Rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI JU - Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking).

Akcje Marie Curie – Przesuniecie terminu składania wniosków Akcje Marie Curie – Przesuniecie terminu składania wniosków


W związku z problemami składania wniosków przez elektroniczny system EPSS, KE zdecydowała o przedłużeniu terminu dla następujących typów stypendiów indywidualnych: IEF, OIF, IIF do dnia 12 sierpnia, do godziny 17.00.

JU Clean Sky – X konkurs na projekty międzynarodowe JU Clean Sky – X konkurs na projekty międzynarodowe


Uprzejmie informujemy, że w ramach JU Clean Sky w terminie do 12.10.2011 r. trwa kolejny nabór wniosków na projekty międzynarodowe w dziedzinie technologii lotniczych.

Wielkie pieniądze na innowacyjne badania Wielkie pieniądze na innowacyjne badania


Uprzejmie informujemy o otwarciu w dniach 19 - 20 lipca 2011 r. nowych konkursów w większości obszarów tematycznych 7. Programu Ramowego. Przewidywany budżet konkursowy wynosi 7 mld euro i jest to największa do tej pory kwota przeznaczona przez Komisję Europejską na realizację projektów badawczych.

Konkurs UE na eko-innowacje Konkurs UE na eko-innowacje


Do 8 września 2011 r. trwa konkurs na projekty z zakresu eko-innowacji w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

NCBiR zaprasza do składania wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju NCBiR zaprasza do składania wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju


1 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego odpowiednik instytucjonalny w Republice Federalnej Niemiec postanowiły udzielić wsparcia dla dwustronnych projektów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

12. edycja konkursu w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET 12. edycja konkursu w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET


Inicjatywa CORNET zakłada wspieranie najlepszych propozycji projektów zakładających wspólną działalność badawczą, rozwojową i technologiczną prowadzoną przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ich stowarzyszenia oraz instytuty badawcze. W założeniach inicjatywy CORNET badania prowadzone przez konsorcjum projektowe maja na celu zaspokojenie potrzeby bądź rozwiązanie problemu szerszej grupy przedsiębiorstw. Zwłaszcza tych należących do sektora MŚP. Inicjatywa CORNET nie ma ściśle ustalonych tematów konkursowych. Wnioskodawcy mają pełną dowolność w składaniu propozycji projektowych do konkursu. NCBiR zaplanowało budżet w wysokości 1 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Warsztaty pn.: Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola Warsztaty pn.: Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na bezpłatne warsztaty pn.: "Finanse w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – rozliczanie, sprawozdawczość i kontrola", które odbędą się w dniu 9 maja br. (poniedziałek) na w sali 300 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.

Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.2/2011 Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.2/2011


Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wyświetlanie 561 - 580 z 618 rezultatów.
z 31