Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.1/2011 Konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.1/2011


Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w terminie od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 4 kwietnia 2011 roku w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Konkurs w ramach POIG 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Konkurs w ramach POIG 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 5.1. „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

Konkurs w ramach POKL 4.1.2 Konkurs w ramach POKL 4.1.2


Nabór wniosków w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2011 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" prowadzi Departament Wdrożeń i Innowacji jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szkolenie pn.: STYPENDIA DLA KOBIET I NAUKI 2012, STYPENDIA L’ORÉAL POLSKA, STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE Szkolenie pn.: STYPENDIA DLA KOBIET I NAUKI 2012, STYPENDIA L’ORÉAL POLSKA, STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zapraszają na szkolenie pn.: STYPENDIA DLA KOBIET I NAUKI 2012, STYPENDIA L'ORÉAL POLSKA, STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE. Szkolenie odbędzie się w dniu 2 lipca br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Szkolenie pn. Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych Szkolenie pn. Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych


Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w szkoleniu "Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych", które odbędzie się 28 listopada br. w hotelu Mercure Hevelius.

Szkolenie: Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 POIG Szkolenie: Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 POIG


Ośrodek Przetwarzania Informacji zaprasza na szkolenie, którego tematem będzie rozliczanie projektów w ramach poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szkolenia poświęcone ocenie oddziaływania na środowisko w ramach RPO WP Szkolenia poświęcone ocenie oddziaływania na środowisko w ramach RPO WP


Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenia poświęcone ocenie oddziaływania na środowisko wraz z elementami prawa budowlanego w projektach składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Szkolenie pn.: Finansowanie projektów badawczych w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej – spotkanie z audytorem Szkolenie pn.: Finansowanie projektów badawczych w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej – spotkanie z audytorem


W dniu 15 listopada 2010 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się szkolenie pn. „Finansowanie projektów badawczych w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej – spotkanie z audytorem”. Szkolenie dotyczyć będzie m.in. modeli rozliczenia kosztów w 7. PR UE, wysokości dofinansowania z Komisji Europejskiej oraz sprawozdań, kontroli i sankcji. Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski.

Warsztaty komputerowe: Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej Warsztaty komputerowe: Serwis CORDIS bez tajemnic – źródło informacji o konkursach w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej na Politechnice Gdańskiej uprzejmie informuje o możliwości uczestnictwa w warsztatach komputerowych poświęconych serwisowi CORDIS, które odbędą się w dniu 19 listopada br (piątek) na Uniwersytecie Gdańskim.

Zasady księgowości w projektach UE Zasady księgowości w projektach UE


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom księgowości w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Relacja z dnia informacyjnego w Brukseli na żywo w Internecie Relacja z dnia informacyjnego w Brukseli na żywo w Internecie


W dniu 13 września br w Brukseli organizowany jest dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie w obszarze Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia w 7 PR. W spotkaniu weźmie udział 500 uczestników z rożnych krajów. W związku z tym, iż wiele osób nie może być obecnych na miejscu, Komisja Europejska udostępnia możliwość oglądania relacji on-line tego spotkania.

Konsultacje projektów IDEAS Konsultacje projektów IDEAS


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE rozpoczyna cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski do najbliższego konkursu dla początkujących naukowców (ERC-2011-StG)

Pomoc publiczna w świetle projektów współfinansowanych ze środków UE – spotkanie informacyjne Pomoc publiczna w świetle projektów współfinansowanych ze środków UE – spotkanie informacyjne


Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniu pomocy publicznej w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2010 roku w Filharmonii Bałtyckiej.

Szkolenie dla beneficjentów: „Zasady realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013” Szkolenie dla beneficjentów: „Zasady realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013”


Szkolenie poświęcone zasadom realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 odbędzie się 7 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, Gdańsk, Sala Okrągła, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Główny Punkt Informacyjny zaprasza na seminarium informacyjne Główny Punkt Informacyjny zaprasza na seminarium informacyjne


W dniu 18 lutego 2010 roku Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku organizuje seminarium informacyjne poświęcone programom Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

Euro na edukację Euro na edukację


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do nieodpłatnego uczestnictwa w dwudniowych seminariach skierowanych do przedstawicieli sektora edukacji. Projekt realizowany będzie na terenie całego kraju w okresie od stycznia do kwietnia 2010. Projekt „Euro na edukację” obejmuje przeprowadzenie 16 dwudniowych bezpłatnych seminariów regionalnych (po jednym w każdym województwie).

Warsztaty komputerowe pn.: „Serwis CORDIS, Portal Euraxess – jak szukać, by znaleźć?” Warsztaty komputerowe pn.: „Serwis CORDIS, Portal Euraxess – jak szukać, by znaleźć?”


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na bezpłatne warsztaty komputerowe pn.: Serwis CORDIS, Portal Euraxess – jak szukać, by znaleźć? Warsztaty komputerowe odbędą się w dniu 11 lipca 2012 r. w Sali 255 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych zasadami funkcjonowania oraz możliwościami oferowanymi przez serwis CORDIS oraz Portal Euraxess.

Spotkanie pn.: Dzień informacyjny ICT dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w międzynarodowych projektach (B&R, pilotaże): nowe konkursy ICT w 7. PR UE i CIP-ICT PSP Spotkanie pn.: Dzień informacyjny ICT dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w międzynarodowych projektach (B&R, pilotaże): nowe konkursy ICT w 7. PR UE i CIP-ICT PSP


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie pn.: Dzień informacyjny ICT dla podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w międzynarodowych projektach (B&R, pilotaże): nowe konkursy ICT w 7. PR UE i CIP-ICT PSP (2012-2013). Spotkanie odbędzie się w dniu 27 czerwca br. w Sali 300, Gmachu Głównego, Politechnika Gdańska.

Jak skutecznie przygotować wniosek projektowy w 7 . PR UE oraz metodyka zarządzania projektem w 7. PR UE Jak skutecznie przygotować wniosek projektowy w 7 . PR UE oraz metodyka zarządzania projektem w 7. PR UE


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie pn.: Jak skutecznie przygotować wniosek projektowy w 7. PR UE oraz metodyka zarządzania projektem w 7. PR UE. Szkolenie odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca br. w Sali D, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Gdańsk

Szkolenie pn.: Wybrane aspekty prawne realizacji projektów współfinansowanych ze środków 7. PR UE Szkolenie pn.: Wybrane aspekty prawne realizacji projektów współfinansowanych ze środków 7. PR UE


Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.: Wybrane aspekty prawne realizacji projektów współfinansowanych ze środków 7. PR UE. Szkolenie odbędzie się w dniu 25 maja br. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.
Wyświetlanie 581 - 600 z 618 rezultatów.
z 31