Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5

Program MINIATURA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009r., a także nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych...

Spotkanie informacyjne na temat VI konkursu w programie GOSPOSTRATEG Spotkanie informacyjne na temat VI konkursu w programie GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne w formule online dotyczące VI konkursu w programie GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących...

GOSPOSTRATEG VI ogłoszony przez NCBiR GOSPOSTRATEG VI ogłoszony przez NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” –...

Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją PHC Polonium - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją PHC Polonium - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie...

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Od od 20 kwietnia do 25 maja 2021 r trwają Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 .  W czasie trwania konsultacji możliwe jest s kładanie uwag do Programu. ...

Międzynarodowy konkurs ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity Międzynarodowy konkurs ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w których przewidziano badania nad integracją systemów uprawy roślin i hodowli zwierząt w celu zwiększenia...

Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn .  Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World  ( RRR   Call 2021). Do...

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie...

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, uprawnionych zgodnie...

Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją - nabór wniosków NAWA Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją - nabór wniosków NAWA

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów ze Słowacji, uprawnionych...

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne,...

Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa

Zapraszamy na organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  cykl pięciodniowych spotkań on-line pn: „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa”. Spotkania będą poświęcone...

IX konkurs polsko-tajwański IX konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych...

ARTIQ Centra Doskonałości AI - nowe przedsięwzięcie wspólne NCBiR i NCN ARTIQ Centra Doskonałości AI - nowe przedsięwzięcie wspólne NCBiR i NCN

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu ARTIQ Centra Doskonałości AI , aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R...

Nowy nabór w programie ERASMUS+ Nowy nabór w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+ . Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o...

Konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027 Konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że od 15 marca do 16 kwietnia 2021 roku trwają konsultacje publiczne międzyregionalnego programu Interreg Europa 2021-2027. Program Interreg Europa 2021-2027 opracował i...

Nowy harmonogram konkursów w programie ERASMUS+ Nowy harmonogram konkursów w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+ . Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o...

Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Celem 4. konkursu polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej jest wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.   Szczegółowe informacje o konkursie: ...

Wyświetlanie 1 - 20 z 1 072 rezultatów.
z 54