Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy obowiązujące od 1 grudnia 2014 r. Zarządzenie Rektora PG nr 48/2014  w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 37/2014 z 18 września 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej.  

UWAGA:

Realizacja projektów finansowanych ze środków programu ramowego UE HORYZONT 2020 wymaga podpisania z pracownikami PG jednego z następujących wzorów aneksów: i) lub ii).

Znajdziecie je Państwo w wykazie załączników poniżej.

 

Treść zarządzenia nr 48/2014.

Przewodnik po Regulaminie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na PG.

Wykaz zmian pomiędzy Zarządzeniem 37 a 48.

Materiał ze szkolenia dot. regulaminu - styczeń 2015.

 

Schematy i tabele:

 

 

Załączniki: 

Finansowany czy współfinansowany - wskazówki do uzupełniania umów i aneksów.


Regulamin wynagradzania pracowników PG zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z UE

Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2011 z 13 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi".

Treść zarządzenia

Zarządzenie rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2012 z 24 lutego 2012 r. w sprawie:  Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów oraz usług dydaktycznych organizowanych przez Politechnikę Gdańską, finansowanych bądź dofinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej „źródłami zewnętrznymi".

Wniosek o wypłatę zwiększonego wynagrodzenia znajduje się repozytorium.
 

Pismo Okólne Rektora PG nr 1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie: zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw w projektach unijnych.

 

Potwierdzenie przyjęcia utworów stworzonych przez pracownika (31.11.2018)