Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

W ramach funduszu finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG można instytucje szkolnictwa wyższego mogą uzyskać dofinansowanie na:

  • Mobilność studentów i pracowników uczelni - wymiany studentów i pracowników w projekcie z Norwegią, Islandią oraz Liechtensteinem,
  • Wizyty studyjne - nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z instytucjami z Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu), z perspektywą potencjalnej współpracy w przyszłości,
  • Współpracę instytucjonalną - Instytucje z Polski oraz Państw-Darczyńców zaangażowane w edukację formalną mogą realizować dwustronne oraz wielostronne projekty, dotyczące zagadnień istotnych dla kształcenia na poziomie podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym lub kształcenia dorosłych,
  • Rozwój polskich uczelni - m.in. opracowanie nowych programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych.

http://www.fss.org.pl/