Polityka regionalna realizowana UE jest w ramach trzech głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Razem z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) fundusze te tworzą europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Fundusze strukturalne na lata 2014-2020 będą wdrażane w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

http://www.pois.gov.pl/  –  EFRR oraz FS

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój –  EFRR

http://www.poir.gov.pl/

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  - EFS

http://www.power.gov.pl/

Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  EFRR

http://www.popc.gov.pl/

Program Operacyjny Polska Wschodnia –  EFRR

http://www.polskawschodnia.gov.pl/

Program Pomoc Techniczna –  FS

https://www.popt.gov.pl/

Regionalne Programy Operacyjne – EFRR oraz EFS

http://www.rpo.pomorskie.eu/

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej –  EFRR

 

http://www.ewt.gov.pl/

 

 

Więcej informacji:  http://www.funduszestrukturalne.gov.pl