Inne Inne

Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze


Narodowe Centrum Nauki planuje na wrzesień 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków w nowym konkursie NCN pod nazwą DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły...

Nabór LIFE 2017 – zaproszenie na konsultacje wniosków Nabór LIFE 2017 – zaproszenie na konsultacje wniosków


W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków LIFE do Komisji Europejskiej w dniach 19-30 czerwca 2017 r. planowane są konsultacje w siedzibie NFOŚiGW w...

Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement w Programie Horyzont 2020 Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement w Programie Horyzont 2020


21 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała najnowszą, uaktualnioną wersję Annotated Model Grant Agreement. W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe...

Nowe pomoce Nowe pomoce


W zakładce Informacje znajdą Państwo porcję cennych informacji na temat zarządzania projektem oraz zarządzania ryzykiem.   ...

Konkursy na międzynarodowe projekty B+R Konkursy na międzynarodowe projekty B+R


Uprzejmie przypominamy o trwających konkursach w ramach programów międzynarodowych, w których NCBR jest stroną finansującą polskie podmioty. Aktualnie można...

Otwarcie naboru wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie JPco-fuND Otwarcie naboru wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie JPco-fuND


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu JPco-fuND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań...

Trwa nabór wniosków w III konkursie ERA-NET ERA-MIN Trwa nabór wniosków w III konkursie ERA-NET ERA-MIN


Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 maja 2015 roku trwa nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET ERA-MIN....

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS


Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia 2015 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET  FACCE...

Informacja dotycząca audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej Informacja dotycząca audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej


W związku z wprowadzonymi zmianami wytycznych dotyczących audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej informujemy, że audyt przeprowadzony przez...

Trwa nabór wniosków projektowych w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 Trwa nabór wniosków projektowych w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2


Szanowni Państwo,  uprzejmie informujemy, iż do dnia 23 lutego 2015 roku będzie trwał nabór wniosków projektowych w programie ERA-NET Industrial Biotechnology....

Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu


W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past....

Aktualnie otwarte konkursy w ramach międzynarodowych programów badawczych w NCBiR Aktualnie otwarte konkursy w ramach międzynarodowych programów badawczych w NCBiR


Szanowni Państwo, uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem aktualnie otwartych konkursów w ramach międzynarodowych programów badawczych, których...

Nabór wniosków w programie "Granty na granty" Nabór wniosków w programie "Granty na granty"


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu "Granty na granty - wsparcie...

Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ciągle i bezterminowo (do wyczerpania puli dostępnych środków)  otwarty jest nabór wniosków w ramach Programu  Fundusz...

Szkolenie pn.: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020 Szkolenie pn.: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Infrastruktury Badawcze w Programie Horyzont 2020


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej i Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na...

Program Horyzont 2020: Teaming of Excellence Program Horyzont 2020: Teaming of Excellence


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie Teaming of Excellence w ramach...

Zaktualizowana wersja Modelowej Umowy Grantowej w Programie Horyzont 2020 Zaktualizowana wersja Modelowej Umowy Grantowej w Programie Horyzont 2020


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną wersję Modelowej Umowy Grantowej z komentarzem (Annotated Model Grant...

Wytyczne NCBiR dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt Wytyczne NCBiR dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało  wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów...

Konkurs na indywidualne granty badawczo-rozwojowe Marii Skłodowskiej-Curie Konkurs na indywidualne granty badawczo-rozwojowe Marii Skłodowskiej-Curie


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska otworzyła konkurs na stypendia dla indywidualnych naukowców w ramach programu Horyzont 2020. Grant...