Inne Inne

Uproszczenia w rozliczaniu i raportowaniu projektów NCN i NCBiR w czasie pandemii Uproszczenia w rozliczaniu i raportowaniu projektów NCN i NCBiR w czasie pandemii

Szanowni Państwo  NCN i NCBiR wprowadzają uproszczenia w rozliczaniu i raportowaniu projektów finasowanych z ich środków. O zmianach dotyczących projektów finasowanych ze środków NCN można...

Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych NCN Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych NCN

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem...

Webinarium: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – co to oznacza dla szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań? Webinarium: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – co to oznacza dla szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań?

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 lutego 2020 r. w godzinach 14.30-15.30 odbędzie się webinarium, podczas którego UUKi (Universities UK International) wraz z FCO Innovation Network i brytyjskim biurem...

NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020 NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia na polskich uczelniach, w instytutach naukowych lub instytutach...

Uruchomione nabory w programie ERASMUS+ Uruchomione nabory w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w najbliższych naborach programu ERASMUS+. W celu dokonania zgłoszenia należy posłużyć się instrukcją na stronie FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Do...

Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2 Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii...

Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej

Uprzjemie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zasad rozliczania w projektach finansowanych przez NCN zakupu aparatury naukowo-badawczej,...

Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA Call 2019 Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA Call 2019

Osoby zainteresowane składaniem wniosków w konkursie QuantERA Call 2019 zapraszamy na dzień informacyjny, który odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Sopocie, w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej...

Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji” Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie pn. „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w...

Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN) został opublikowany list Dyrektora NCN, prof. Zbigniewa Błockiego w sprawie  „drapieżnych czasopism” (predatory journals). Są to...

Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach programu ERA PerMed z zakresu medycyny personalizowanej.   Tytuł konkursu: Research...

ZMIANY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW TAKŻE NA CIEBIE! ZMIANY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW TAKŻE NA CIEBIE!

Zapraszamy  pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz ekspertów do wypełnienia ankiety na temat  kariery naukowej polskich badaczy . Jej wyniki zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i...

Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki planuje na wrzesień 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków w nowym konkursie NCN pod nazwą DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich...

Nabór LIFE 2017 – zaproszenie na konsultacje wniosków Nabór LIFE 2017 – zaproszenie na konsultacje wniosków

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków LIFE do Komisji Europejskiej w dniach 19-30 czerwca 2017 r. planowane są konsultacje w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. NFOŚiGW zaprasza do...

Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement w Programie Horyzont 2020 Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement w Programie Horyzont 2020

21 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała najnowszą, uaktualnioną wersję Annotated Model Grant Agreement. W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe informacje na temat nowych zasad...

Nowe pomoce Nowe pomoce

W zakładce Informacje znajdą Państwo porcję cennych informacji na temat zarządzania projektem oraz zarządzania ryzykiem.  

Konkursy na międzynarodowe projekty B+R Konkursy na międzynarodowe projekty B+R

Uprzejmie przypominamy o trwających konkursach w ramach programów międzynarodowych, w których NCBR jest stroną finansującą polskie podmioty. Aktualnie można aplikować w ramach: inicjatyw...

Otwarcie naboru wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie JPco-fuND Otwarcie naboru wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie JPco-fuND

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu JPco-fuND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu...