Inne Inne

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Od od 20 kwietnia do 25 maja 2021 r trwają Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 .  W czasie trwania konsultacji możliwe jest s kładanie uwag do Programu. ...

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma...

30 lat współpracy ponad granicami 30 lat współpracy ponad granicami

  Miło nam poinformować, iż realizowany na WILiŚ projekt MORPHEUS (Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic) znalazł się wśród 4 projektów wybranych przez ...

O roli materiałów e-learningowych w Partnerstwach strategicznych ERASMUS+ O roli materiałów e-learningowych w Partnerstwach strategicznych ERASMUS+

W związku z pandemią COVID-19 pojawiła się konieczność korzystania z materiałów e-learningowych zamiast tradycyjnych spotkań. W związku z tym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opublikowała brszurę o...

Porozumienie dla umiędzynarodowienia Porozumienie dla umiędzynarodowienia

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Tomasza Michałowskiego, szefa gabinetu ministra, z kierownictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji Rozwoju Systemu...

Aktualizacja Harmonogramu RPO WP Aktualizacja Harmonogramu RPO WP

14 maja 2020 r., Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmiany do Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok. Dokument zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz...

Uproszczenia w rozliczaniu i raportowaniu projektów NCN i NCBiR w czasie pandemii Uproszczenia w rozliczaniu i raportowaniu projektów NCN i NCBiR w czasie pandemii

Szanowni Państwo  NCN i NCBiR wprowadzają uproszczenia w rozliczaniu i raportowaniu projektów finasowanych z ich środków. O zmianach dotyczących projektów finasowanych ze środków NCN można...

Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych NCN Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych NCN

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem...

Webinarium: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – co to oznacza dla szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań? Webinarium: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – co to oznacza dla szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań?

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 lutego 2020 r. w godzinach 14.30-15.30 odbędzie się webinarium, podczas którego UUKi (Universities UK International) wraz z FCO Innovation Network i brytyjskim biurem...

NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020 NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia na polskich uczelniach, w instytutach naukowych lub instytutach...

Uruchomione nabory w programie ERASMUS+ Uruchomione nabory w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w najbliższych naborach programu ERASMUS+. W celu dokonania zgłoszenia należy posłużyć się instrukcją na stronie FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Do...

Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2 Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii...

Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej

Uprzjemie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki w związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zasad rozliczania w projektach finansowanych przez NCN zakupu aparatury naukowo-badawczej,...

Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA Call 2019 Dzień informacyjny dla wnioskodawców w konkursie QuantERA Call 2019

Osoby zainteresowane składaniem wniosków w konkursie QuantERA Call 2019 zapraszamy na dzień informacyjny, który odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Sopocie, w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej...

Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji” Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie pn. „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w...

Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN Ważna informacja dla osób realizujących granty NCN

Uprzejmie informujemy, że na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN) został opublikowany list Dyrektora NCN, prof. Zbigniewa Błockiego w sprawie  „drapieżnych czasopism” (predatory journals). Są to...

Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach programu ERA PerMed z zakresu medycyny personalizowanej.   Tytuł konkursu: Research...

ZMIANY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW TAKŻE NA CIEBIE! ZMIANY BĘDĄ MIAŁY WPŁYW TAKŻE NA CIEBIE!

Zapraszamy  pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz ekspertów do wypełnienia ankiety na temat  kariery naukowej polskich badaczy . Jej wyniki zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i...