Międzynarodowe projekty badawcze przygotowywane i realizowane są w konsorcjach międzynarodowych. Wymagania, zarówno co do ilości uczestników, jak i ich rodzaju, a nawet kraju pochodzenia są określone w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach Instytucji Finansujących. W dokumentacji konkursowej określone są również zagadnienia tematyczne obejmujące wybrane obszary badań. Złożenie wniosku projektowego odbywa się w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucję Finansującą. W przypadku wybranych programów (w tym, ERA-NET, EUREKA, EUROSTARS) procedura składania wniosków projektowych obejmuje etap międzynarodowy, po przejściu którego można ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł krajowych. Przekazanie środków finansowych odbywa się poprzez podpisanie umowy z Instytucją Finansującą. Poza wymiernymi korzyściami w postaci pozyskania dodatkowych środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, głównym atutem udziału w międzynarodowym projekcie badawczym jest dostęp do nowej wiedzy i technologii, a także poszerzenia sieci kontaktów.

 

ERA-NET / ERA-NET +

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • surowce nieenergetyczne,
 • nanomedycyna,
 • biotechnologia przemysłowa,
 • choroby rzadkie,
 • bioenergia,
 • energia słoneczna,
 • technologie grafenowe,
 • transport,
 • choroby zakaźne,
 • neurologia,
 • elektronika organiczna.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów, wymagany partner z przemysłu.

www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net

 

ERA-NET CO-FUND

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • produkcja biomasy z różnych źródeł,
 • choroby neurodegeneracyjne,
 • inteligentne sieci wysokoenergetyczne.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów, wymagany partner z przemysłu.

www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund

 

BONUS-185

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • problemy przyrodnicze,
 • ochrona ekosystemu morskiego,
 • rybołówstwo,
 • turystyka,
 • transport,
 • planowanie przestrzenne i zarządzanie zasobami Morza Bałtyckiego.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/

 

EUREKA

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • tzw. "bottom-up approach" (projekty typu INDIVIDUAL),
 • definiowana przez odpowiednie Rady Sterujące (projekty typu UMBRELLAS),
 • definiowana przez grupy przedsiębiorstw, w określonych dziedzinach technik (projekty typu CLUSTERS).

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów, wymagany partner z przemysłu.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/

 

EUROSTARS

 • tzw. "bottom-up approach"

Projekty innowacyjne z wdrożeniem w ciągu 2 lat od jego zakończenia.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów, wymagane, by koordynatorem projektu był przedstawiciel z przemysłu. 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eurostars/

 

COST

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • biomedycyna i biologia molekularna,
 • żywność i agrokultura,
 • las i jego produkty,
 •  materiały fizyczne i nanonauki,
 • chemia, nauki i technologie molekularne,
 • nauki o Ziemi i zarządzanie środowiskiem,
 • informacja i technologie komunikacyjne,
 • transport i rozwój miast,
 • jednostki, społeczeństwa, kultura i zdrowie.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów.

http://www.cost.eu/

 

Inicjatywy Wspólnego Programowania

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • oporność mikroorganizmów na leczenie,
 • biomarkery w żywieniu i zdrowiu,
 • choroby neurodegeneracyjne.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jpi

 

Inicjatywy Europejskie w ramach Programu Horyzont 2020

Międzynarodowe projekty badawcze o następującej tematyce:

 • specjalizacja lotnicza,
 • przemysł biotechnologiczny,
 • komponenty i systemy elektroniczne,
 • leki innowacyjne,
 • ogniwa paliwowe i wodór.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów.

http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=individual

 

Współpraca dwustronna

Wzmacnianie pozycji polskich jednostek badawczych w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni badawczej, oraz w realizowanych wspólnie z badaczami z zagranicy przedsięwzięciach międzynarodowych.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna

 

Współpraca sieciowa

Konkursy z zakresu badań branżowych.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów. Koordynatorem projektu zazwyczaj musi być przedstawiciel z przemysłu.

 www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-chemistry

 

Inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej

Konkursy z zakresu badań i technologii kosmicznych oraz ich wykorzystania dla celów naukowych i operacyjnych systemów.

Projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów.

www.esa.int/ESA

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Celem programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych. Program zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w następujących obszarach:

 • ochrona środowiska;
 • zmiany klimatyczne, w tym badania polarne;
 • zdrowie;
 • nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju;
 • równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

Nabór wniosków w bieżącej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tj. do 2017 roku  został zakończony.

Trwają negocjacje dotyczące kolejnej edycji funduszy norweskich na lata 2014 – 2021.

http://www.ncbir.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/