EIG CONCERT-Japan – otwarcie konkursu “Smart Water Management for Sustainable Society” EIG CONCERT-Japan – otwarcie konkursu “Smart Water Management for Sustainable Society”

NCBiR ogłosiło VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji...

Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17 Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17

NCN już po raz siedemnasty otwiera nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM i OPUS, konkursy są przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających karierę naukową jak i dla tych posiadających dorobek naukowy...

Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Francją Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Francją

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych...

Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków

MNiSW ogłosiło nabór wnisoków w ramach przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2". Wnioski można składać od 15 kwietnia 2019 r . Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia...

Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są...

Nabór wniosków w programie Welcome to Poland Nabór wniosków w programie Welcome to Poland

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych...

Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie...

Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group

Uprzejmie informujemy, że został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group  na zasadach inicjatywy EUREKA. Cel konkursu:  wspieranie międzynarodowej...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

NAWA ogłosiła nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej...

Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2 Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii...

Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW - GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz...

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna” Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna”

W dniu 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

Dofinansowanie do udziału w ICT Proposers' Day 2019 w Helsinkach Dofinansowanie do udziału w ICT Proposers' Day 2019 w Helsinkach

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Promocja Zagraniczna Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Promocja Zagraniczna

NAWA ogłosiła nabór do programu Promocja zagraniczna Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie KATAMARAN Nabór wniosków o dofinansowanie w programie KATAMARAN

NAWA ogłosiła nabór do programu KATAMARAN Tytuł projektu:  Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów Celem projektu...

Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR – Projekty Aplikacyjne Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR – Projekty Aplikacyjne

  Uprzejmie informujemy o planowanym otwarciu konkursu nr 1/4.1.4/2019/POIR w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne programu POIR, nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Erasmus+ Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Erasmus+

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego i Kultury zaprasza do wnioskowania o dofinansowanie w ramach działania "Europejskie Uniwersytety" programu Erasmus+. Przedmiot i...

Warsztaty: ETIUDA, SONATINA, UWERTURA dla ubiegających się o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki Warsztaty: ETIUDA, SONATINA, UWERTURA dla ubiegających się o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki

Dział Projektów serdecznie zaprasza osoby zainteresowane aplikowaniem o środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. - Konkursy NCN: ETIUDA, SONATINA, UWERTURA ...

Nabór wniosków w programie im Stanisława Ulama Nabór wniosków w programie im Stanisława Ulama

NAWA ogłosiła nabór do programu im Stanisława Ulama Celem programu im Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program otwarty jest...

Nabór wniosków w programie PROM Nabór wniosków w programie PROM

NAWA ogłasza nabór wniosków o udział w Programie PROM- Międzynarodowa wymiana stypedialna doktorantów i kadry akademickiej. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry...

Wyświetlanie 1 - 20 z 265 rezultatów.
z 14