Międzynarodowy konkurs ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity Międzynarodowy konkurs ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w których przewidziano badania nad integracją systemów uprawy roślin i hodowli zwierząt w celu zwiększenia...

Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn .  Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World  ( RRR   Call 2021). Do...

IX konkurs polsko-tajwański IX konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych...

Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Celem 4. konkursu polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej jest wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.   Szczegółowe informacje o konkursie: ...

Konkurs w ramach Współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia Konkurs w ramach Współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia

Celem 5. konkursu w ramach współpracy Polska - Berlin/Brandenburgia jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.   Szczegółowe informacje o konkursie:   Dla kogo Grupa...

Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021 Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów. Składać wnioski można odpowiednio w terminach: 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00; 1 maja - 1 czerwca 2021 r....

Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR na badania przemysłowe, prace rozwojowe Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR na badania przemysłowe, prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze, których realizacja ma przyczynić się do zbudowania silnego...

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu QuantERA Call 2021 Ogłoszenie międzynarodowego konkursu QuantERA Call 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu...

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies - Call 2021 Ogłoszenie międzynarodowego konkursu QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies - Call 2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków na międzynarodowy konkurs na wnioski badawcze w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologie w zakresie...

Konkurs Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych Konkurs Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych

W piątek 9 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 Narodowe Centrum Nauki zaprasza na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi  Weave-UNISONO.  Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona...

Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCN na badania podstawowe Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCN na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłaszają konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz...

Międzynarodowy konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age Międzynarodowy konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age   Szczegółowe informacje o konkursie:   Zakres tematyczny...

Konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri Konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri.    Cel i zakres...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2021 Call Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2021 Call

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na temat „Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”, organizowanym w ramach...

Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021 Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021

Agencja Luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021  w obszarze „Industrial and Service Transformation”   na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty badawcze.   ...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa

Europejska Rada ds. Badań Naukowych  (ERC)  opublikowała  Program Pracy 2021 . Zakłada on  budżet na rok 2021  w wysokości  1,9 mld euro.  Ta kwota pozwoli na  sfinansowanie ok. 1000  przełomowych i...

POPOJUTRZE 2.0 - CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA POPOJUTRZE 2.0 - CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA

  Informujemy o naborze wniosków na INNOWACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Celem głównym...

I konkurs INFRASTARt I konkurs INFRASTARt

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt Celem Programu...

Międzynarodowy konkursu sieci JPI Urban Europe 2021 nt. wyzwań współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych Międzynarodowy konkursu sieci JPI Urban Europe 2021 nt. wyzwań współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów...

Wyświetlanie 1 - 20 z 440 rezultatów.
z 22