NCBiR ogłosił VII polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe NCBiR ogłosił VII polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu ogłosiły konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz...

NCBiR ogłasza otwarcie nowego konkursu Szafir w ramach programu Obronność i Bezpieczeństwo Państwa NCBiR ogłasza otwarcie nowego konkursu Szafir w ramach programu Obronność i Bezpieczeństwo Państwa

Celem głównym programu jest pobudzenie inicjatywy i aktywowanie kreatywnych naukowców, innowatorów i technologicznych wizjonerów oraz ukierunkowanie ich prac w kluczowych dla obronności i...

NCBiR ogłosił międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA NCBiR ogłosił międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył  międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu...

NCBiR ogłosił 4. konkurs w ramach Współpracy Polsko-Tureckiej NCBiR ogłosił 4. konkurs w ramach Współpracy Polsko-Tureckiej

Uprzejmie informujemy, że 23 grudnia 2019 r. uruchomiono 4. konkurs, zorganizowany w ramach programu Współpraca Polska - Turcja. Zakres konkursu: ICT - Information and Communication...

NCN ogłosił konkurs w ramach JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity NCN ogłosił konkurs w ramach JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN...

NCN ogłosił konkurs w ramach EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020 NCN ogłosił konkurs w ramach EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

NCN zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe  projekty badawcze dotyczące rozwoju lub ulepszenia...

NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020 NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia na polskich uczelniach, w instytutach naukowych lub instytutach...

NCBiR ogłasza XI konkurs w Programie LIDER NCBiR ogłasza XI konkurs w Programie LIDER

Celem programu LIDER XI jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie...

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) - konkurs w programie HORYZONT 2020 INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) - konkurs w programie HORYZONT 2020

Celem konkursu  ITN ogłoszonego w ramach Akcji Marii-Skłodowskiej Curie w programie ramowym UE HORYZONT 2020 jest stworzenie europejskich sieci szkoleniowych dla młodych europejskich naukowców.   ...

ERC CONSOLIDATOR GRANTS - konkurs w programie HORYZONT 2020 ERC CONSOLIDATOR GRANTS - konkurs w programie HORYZONT 2020

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ( European Research Council – ERC ) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty...

Nowy konkurs sieci CHIST-ERA Nowy konkurs sieci CHIST-ERA

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: 1. Explainable Machine...

Trwa nabór w ramach TANGO 4 wspólnej inicjatywy NCN i NCBiR Trwa nabór w ramach TANGO 4 wspólnej inicjatywy NCN i NCBiR

Celem konkursu TANGO 4  jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych. Projekty powinny uwzględniać szczególnie: -...

Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu SONATINA 4 Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu SONATINA 4

Celem konkursu SONATINA 4 jest wsparcie kariery młodych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu należy...

Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu ETIUDA 8 Rada NCN po raz kolejny ogłasza nabór w ramach programu ETIUDA 8

Konkurs   ETIUDA 8 skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. W ramach...

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

W programie " Diamentowy Grant " uzyskane finasowanie można przeznaczyć na badania z zakresu nauk humanistycznych i  społecznych, nauk ścisłych i technicznych oraz nauki o życiu.  Program...

Trzeci konkurs Dioscuri otwarty Trzeci konkurs Dioscuri otwarty

Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci zaprasza naukowców z całego świata do składania wniosków na utworzenie 3 Centrów Doskonałości Naukowej  Dioscuri  w jednostkach na terenie Polski. Konkurs...

Uruchomienie 3. konkursu ERA-MIN 2 (Call 2019) Uruchomienie 3. konkursu ERA-MIN 2 (Call 2019)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło o 3. konkurs, w ramach programu ERA-MIN 2 na finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych . Nabór wniosków zostanie otwarty 28...

Uruchomione nabory w programie ERASMUS+ Uruchomione nabory w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w najbliższych naborach programu ERASMUS+. W celu dokonania zgłoszenia należy posłużyć się instrukcją na stronie FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Do...

Konkurs IdeaLab na projekty polsko-norweskie - zaproszenie do składania wniosków o uczestnictwo w warsztatach Konkurs IdeaLab na projekty polsko-norweskie - zaproszenie do składania wniosków o uczestnictwo w warsztatach

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza Państwa do wysyłania zgłoszeń do udziału w warsztatach IdeaLab pt. ‘Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania’, które odbędą się w...

Przypomnienie o konkursie POLNOR 2019 Przypomnienie o konkursie POLNOR 2019

Uprzejmie przypominamy o otwarciu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju konkursu POLNOR 2019 na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczo-rozwojowych.   Obszary tematyczne objęte konkursem: ...

Wyświetlanie 1 - 20 z 329 rezultatów.
z 17