POPOJUTRZE 2.0 - CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA POPOJUTRZE 2.0 - CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA

  Informujemy o naborze wniosków na INNOWACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Celem głównym...

I konkurs INFRASTARt I konkurs INFRASTARt

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt Celem Programu...

Międzynarodowy konkursu sieci JPI Urban Europe 2021 nt. wyzwań współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych Międzynarodowy konkursu sieci JPI Urban Europe 2021 nt. wyzwań współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów...

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa

ERC opublikowała wstępne terminy konkursów, które są ogłoszone w nowym programie ramowym UE, badań i innowacji Horyzont Europa (2021-2017). Planowane terminy zakończenia konkursów to: ERC Starting...

Konkurs międzynarodowy współpraca V4 – Japonia w dziedzinie zaawansowanych materiałów Konkurs międzynarodowy współpraca V4 – Japonia w dziedzinie zaawansowanych materiałów

NCBiR informuje o otwarciu II międzynarodowego konkursu w ramach programu V4-Japan Joint Research Program on Advanced Materials współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia...

Ogłoszenie o naborze wniosków w programie ERA-NET Cofund ERA-HDHL Ogłoszenie o naborze wniosków w programie ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w konkursie w ramach prograu ERA-NET Cofund ERA-HDHL. Celem inicjatywy ERA-NET Cofund ERA-HDHL jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w...

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich - ABM/2021/1 Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich - ABM/2021/1

Głównym celem Konkursu jest opracowanie nowych procedur terapeutycznych w obszarze chorób rzadkich w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych. Dzięki realizacji celu Konkursu możliwe...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET Cofund ERA-MIN3 Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET Cofund ERA-MIN3

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021). Konkurs obejmuje finansowanie projektów z zakresu surowców...

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami z NAWA Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami z NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych pomiędzy Polską a Włochami - CANALETTO . Celem naboru jest wsparcie mobilności...

Otwarcie międzynarodowego konkursu ERA-NET CORE Organic Cofund Third Call 2021 Otwarcie międzynarodowego konkursu ERA-NET CORE Organic Cofund Third Call 2021

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył trzeci konkurs w ramach programu CORE Organic obejmujący finansowanie projektów z zakresu organicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.    Zakres...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2021 Call Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2021 Call

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w międzynarodowym konkursie na temat „Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade”, organizowanym w ramach...

Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki Międzynarodowy konkurs sieci JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią  JPIAMR   ogłaszają konkurs  na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe,...

Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2 Otwarcie naboru wniosków w programie Neuron Cofund 2

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło nabór wniosków w programie Neuron Cofund 2. Program angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej...

Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund  (call 2021) Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund (call 2021)

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło konkurs w programie ERA-NET Cofund MarTERA.  Celem inicjatywy MarTERA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, tak aby...

Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021 Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów. Składać wnioski można odpowiednio w terminach: 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00; 1 maja - 1 czerwca 2021 r....

Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020 Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel...

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 ...

GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane) GOSPOSTRATEG – V konkurs (na projekty zamawiane)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza V konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach...

Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs  Weave-UNISONO  w oparciu o procedurę agencji wiodącej na  dwustronne  lub  trójstronne  projekty badawcze dla zespołów z następujących krajów...

Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum nauki wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, dotyczące...

Wyświetlanie 1 - 20 z 427 rezultatów.
z 22