Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4 i SONATA BIS 9 Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4 i SONATA BIS 9

Konkurs MAESTRO 11  jest skierowany do doświadczonych naukowców, w którym finansowanie jest przyznawane na realizację pionierskich badań naukowych, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W...

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3 Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3

W ramach konkursu MINIATURA 3 finansowane są pojedyncze działania naukowe np. badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Okres finansowania...

Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych 4.0.” Trwa nabór do kolejnej edycji „Najlepszych z najlepszych 4.0.”

Uprzejmie informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Najlepszy z najlepszych 4.0" O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której...

Ogłoszenie konkursu "Granty na granty - promocja jakości III" Ogłoszenie konkursu "Granty na granty - promocja jakości III"

Uprzejmie informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty". Konkurs skierowany jest do instytutów naukowych oraz uczelni wyższych, które złożyły wniosek projektowy...

Ogłoszenie Konkursu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Ogłoszenie Konkursu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

NCBR ogłasza Konkurs Nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa . Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem...

Formularze wniosków OPUS 17 i PRELUDIUM 17 dostępne Formularze wniosków OPUS 17 i PRELUDIUM 17 dostępne

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 .  Skróconą wersje wniosku projektowego należy wysłać do Działu Projektów do 10 czerwca, drogą...

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2019 Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2019

Uprzejmie informujemy, że 20 maja 2019 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Szczegółowe informacje o konkursie: Cel konkursu:  Wspieranie...

Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group Otwarcie konkursu EUREKA/Photonics21 Mirror Group

Uprzejmie informujemy, że został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group  na zasadach inicjatywy EUREKA.   Cel konkursu:  wspieranie międzynarodowej...

Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17 Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17

NCN już po raz siedemnasty otwiera nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM i OPUS, konkursy są przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających karierę naukową jak i dla tych posiadających dorobek naukowy...

Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie...

Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków Premia na Horyzoncie 2 - ogłoszenie naboru wniosków

MNiSW ogłosiło nabór wnisoków w ramach przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2". Wnioski można składać od 15 kwietnia 2019 r . Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia...

Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Czechami Nabór wniosków w programie wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Czechami

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Czech . Środki na projekty w ramach naboru...

EIG CONCERT-Japan – otwarcie konkursu “Smart Water Management for Sustainable Society” EIG CONCERT-Japan – otwarcie konkursu “Smart Water Management for Sustainable Society”

NCBiR ogłosiło VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji...

Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Francją Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Francją

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych...

Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna Nabór wniosków w programie Wymiana Bilateralna

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Środki na projekty w ramach naboru są...

Nabór wniosków w programie Welcome to Poland Nabór wniosków w programie Welcome to Poland

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

NAWA ogłosiła nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej...

Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2 Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii...

Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych Program GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW - GOSPOSTRATEG Konkurs na propozycje tematów projektów zamawianych służy wyłącznie określeniu zakresu tematycznego oraz...

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna” Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na „Uczelnia dostępna”

W dniu 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

Wyświetlanie 1 - 20 z 273 rezultatów.
z 14