Otwarcie konkursu na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami Otwarcie konkursu na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami


NCN wraz z  EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych...

BiodivERsA: otwarcie międzynarodowego konkursu poświęconego bioróżnorodności BiodivERsA: otwarcie międzynarodowego konkursu poświęconego bioróżnorodności


Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu...

Otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie ERA-NET Bioenergy Otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie ERA-NET Bioenergy


Uprzejmie informujemy, iż 10 października 2017 r. otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs...

Terminy naboru wniosków w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. (9 i 10 konkurs) i zwiększenie budżetu konkursu Terminy naboru wniosków w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. (9 i 10 konkurs) i zwiększenie budżetu konkursu


Uprzejmie informujemy, że w 2018 r. wyznaczono następujące terminy składania wniosków międzynarodowych Eurostars-2 do Sekretariatu EUREKA:   9 konkurs – do 1...

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze


DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu mogą...

Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie ERA.Net Smart Grids Plus Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie ERA.Net Smart Grids Plus


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach programu ERA-Net SG+. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z...

Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe


Zapraszamy do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk...

Heritage in Changing Environments Call Heritage in Changing Environments Call


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych...

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach Inicjatywy EUREKA, bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane...

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri


Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach...

Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185 Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowych w konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza...

Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze


Narodowe Centrum Nauki planuje na wrzesień 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków w nowym konkursie NCN pod nazwą DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły...

Zapowiedź konkursu w ramach ERA-NET Bioenergy Zapowiedź konkursu w ramach ERA-NET Bioenergy


Narodowe Centrum Nauki informuje o planowanym naborze w ramach 12. konkursu ERA-NET Bioenergy pt. „Biomass as an important pillar within energy systems and the...

Zapowiedź konkursu BiodivERsA - Belmont Forum Zapowiedź konkursu BiodivERsA - Belmont Forum


Narodowe Centrum Nauki informuje, że w październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsa we współpracy z organizacją Belmont...

Konkurs MINIATURA 1 Konkurs MINIATURA 1


Od  04.05 do 31.12. 2017 będzie prowadzony nabór w sposób ciągły w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Konkurs skierowany jest do osób, które:...

Konkurs HARMONIA 9 Konkurs HARMONIA 9


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs HARMONIA 9 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15...

Konkurs MAESTRO 9 Konkurs MAESTRO 9


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MAESTRO 9 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym...

Zapowiedź konkursu EqUIP z obszaru nauk humanistycznych i społecznych Zapowiedź konkursu EqUIP z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Z końcem sierpnia tego roku platforma EqUIP oraz Narodowe Centrum Nauki planują ogłoszenie nowego konkursu,  pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural...