Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185 Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowych w konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza...

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach Inicjatywy EUREKA, bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane...

Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze Zapowiedź konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze


Narodowe Centrum Nauki planuje na wrzesień 2017 r. rozpoczęcie naboru wniosków w nowym konkursie NCN pod nazwą DAINA na projekty badawcze realizowane przez zespoły...

Zapowiedź konkursu w ramach ERA-NET Bioenergy Zapowiedź konkursu w ramach ERA-NET Bioenergy


Narodowe Centrum Nauki informuje o planowanym naborze w ramach 12. konkursu ERA-NET Bioenergy pt. „Biomass as an important pillar within energy systems and the...

Zapowiedź konkursu BiodivERsA - Belmont Forum Zapowiedź konkursu BiodivERsA - Belmont Forum


Narodowe Centrum Nauki informuje, że w październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsa we współpracy z organizacją Belmont...

Konkurs MINIATURA 1 Konkurs MINIATURA 1


Od  04.05 do 31.12. 2017 będzie prowadzony nabór w sposób ciągły w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Konkurs skierowany jest do osób, które:...

Konkurs HARMONIA 9 Konkurs HARMONIA 9


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs HARMONIA 9 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15...

Konkurs MAESTRO 9 Konkurs MAESTRO 9


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MAESTRO 9 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym...

Zapowiedź konkursu EqUIP z obszaru nauk humanistycznych i społecznych Zapowiedź konkursu EqUIP z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


Z końcem sierpnia tego roku platforma EqUIP oraz Narodowe Centrum Nauki planują ogłoszenie nowego konkursu,  pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural...

Zapowiedź konkursu HERA z obszaru nauk humanistycznych Zapowiedź konkursu HERA z obszaru nauk humanistycznych


W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku...

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri


Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach...

Konkurs 1/4.1.2/2017/POIR – Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze w ramach POIR 4.1.2 Konkurs 1/4.1.2/2017/POIR – Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze w ramach POIR 4.1.2


Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu (1/4.1.2/2017/POIR) w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze programu POIR, nadzorowanego przez...

IV nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk (Interreg South Baltic) – do 30 czerwca 2017 r. IV nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk (Interreg South Baltic) – do 30 czerwca 2017 r.


Uprzejmie przypominamy o kończącym się czwartym naborze w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który upływa 30.06.2017 r. Przypominamy, że...

Nabór w ramach POIR 4.4 (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS) Nabór w ramach POIR 4.4 (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS)


Przypominany, że do dnia 20.06.2017 trwa nabór wniosków w ramach programów: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS -...

Konkurs PRELUDIUM 13 Konkurs PRELUDIUM 13


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego...

Konkurs OPUS 13 Konkurs OPUS 13


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji...

V konkurs polsko-izraelski V konkurs polsko-izraelski


NCBR wspólnie z ISERD ogłosiły V polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny...

V konkurs polsko–tajwański V konkurs polsko–tajwański


NCBR wspólnie z MOST ogłosiły V polsko-tajwański konkurs na projekty bilateralne. W tym roku konkurs, w odróżnieniu od poprzednich edycji, oferuje nabór w dwóch...

CORE 2017 – konkurs na polsko-luksemburskie projekty badawcze CORE 2017 – konkurs na polsko-luksemburskie projekty badawcze


Do 26 kwietnia 2017 r. można składać wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in Services”, który obejmuje: projektowanie...