Konkursy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkursy

 • 2022-05-13

  EIG CONCERT - Japan 9. konkurs

    European Interest Group (EIG) CONCERT - Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyło się do tej pory 8 konkursów. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i...

 • 2022-05-11

  M-ERA.NET Call 2022

  Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2022 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. W konkursie uczestniczyć mogą konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w...

 • 2022-05-10

  ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (II konkurs 2022)

  Celem inicjatywy ERA-NET ICT-AGRI-FOOD jest wspieranie wykorzystania technologii ICT, w rozwoju europejskich systemów żywnościowych tak aby stały się one bardziej zrównoważone i bezpieczne. Partnerzy Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja,...

 • 2022-05-06

  Drugi konkurs w ramach Funduszy Wyszehradzkich w 2022 roku

  Fundusze Wyszehradzkie ogłosiły 3 terminy konkursów na granty: do 1 lutego 2022 r. - nabór zamknięty; do 1 czerwca 2022 r.; do 1 października 2022 r. Cele konkursów w ramach funduszy zostały określone na dedykowanych stronach: - Visegrad Grants, - Visegrad+ Grants, - Strategic Grants. Projekty będą w całości finansowane przez Fundusze Wyszehradzkie z...