Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4

Program MINIATURA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. a także nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

W ramach działania naukowego można zaplanować koszty na realizację:

  • badań wstępnych/pilotażowych,
  • kwerend,
  • staży naukowych,
  • wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych.

 Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Zgłoszenie z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 23 września 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów.