Fndusze Wyszehradzkie - terminy konkursów w roku 2021

W roku 2021 Fundusze Wyszehradzkie rozpisały trzy terminy zakończenia konkursów.

Składać wnioski można odpowiednio w terminach:

 • 1 stycznia - 1 lutego 2021 r. do 12:00;
 • 1 maja - 1 czerwca 2021 r. do 12:00;
 • 1 września - 1 października 2021 r do 12:00.

w trzech typach grantów:

Visegrad Grants

 • realizacja projektu musi zapewnić aktywne uczestnictwo partnerów z minimum 3 państw V4;
 • transgraniczna współpraca minimum dwóch organizacji z 2 krajów sąsiadujących, w obrębie 40 km od granicy powinna zostać zapewniona;
 • maksymalna długość projektu - 18 miesięcy;
 • grant może pokryć 100% budżetu projektu, w tym 15% kosztów pośrednich;
 • projekt musi zapewnić realizację co najmniej jednego z celów konkursowych.

Visegrad+ Grants

 • realizacja projektu musi zapewnić aktywne uczestnictwo partnerów z minimum 3 państw V4 oraz jednego partnera ze Wschodu lub z regionu Wschodnich Bałkanów;
 • maksymalna długość projektu - 18 miesięcy;
 • grant może pokryć 100% budżetu projektu, w tym 15% kosztów pośrednich;
 • projekt musi zapewnić realizację co najmniej jednego z celów konkursowych.

Strategic Grants

 • realizacja projektu musi zapewnić aktywne uczestnictwo partnerów z państw V4;
 • długość projektu - od 12 do 36 miesięcy;
 • grant może pokryć 100% budżetu projektu, w tym 15% kosztów pośrednich;
 • projekt musi zapewnić realizację co najmniej jednego z priorytetów strategicznych.

Zgłoszenia oraz wypełnione propozycje wniosków projektowych prosimy przesyłać maksymalnie odpowiednio do daty:

 • 25 stycznia 2021 r.,
 • 24 maja 2021 r.,
 • 24 września 2021 r.

Więcej informacji o grantach w języku angielskim w linkach oznaczonych powyżej.

Link do logowania do formularza składania wniosków projektowych.

Osobą zajmującą się projektami wyszechradzkimi w Dziale Projektów jest Joanna Baum.