III konkurs GOSPOSTRATEG – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Informujemy, że link do system informatycznego NCBR (system LSI) III konkursu realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG jest aktywny: lsi.ncbr.gov.pl. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI, w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (do godz. 16:00).