Konkurs 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech”

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 7/1.1.1/2020 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 1.1.1 programu POIR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Do kogo skierowany jest konkurs?

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny: Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym.

Termin naboru wniosków: 10 września – 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Budżet konkursu: 100 000 000 PLN.

Inne ważne informacje:

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej szczegółów dot. konkursu znajduje się na stronie internetowej NCBR pod linkiem.