Konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie BiodivRestore ogłoszonym przez NCN we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI. BiodivRestore to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych. Tematy:

  1. Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;.
  2. Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;
  3. Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

 

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia*, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja.

 

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji przez grupę polskich podmiotów, do wniosku krajowego należy dołączyć porozumienie o współpracy grupy polskich podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego

Jesli którakolwiek z instytucji finansuących z kraju partnerów konsorcjum wymaga podpisania umowy konsorcjum międzynarodowego, konieczne będzie podpisanie umowy konsorcjum zgodnie z wytycznymi danej instutucji finansującej.

 

Harmonogram konkursu:

Poziom międzynarodowy (dwuetapowy) - wspólny wniosek w języku angielskim, który należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu EPSS.

  • pre-proposals -:do 7 grudnia 2020 (16:00 CET)
  • full proposals -  do 15 marca 2021 (16:00 CET)

Poziom krajowy (jednoetapowy) - wniosek dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

  • Wniosek krajowy - do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym – max do 22 marca 2021 (16:00 CET)

Konsultacja budżetu w NCN polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 20 listopada 2020 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl

Wyniki konkursu - wrzesień 2021 

Rozpoczęcie realizacji projektów: grudzień 2021 - marzec 2022. Okres realizacji projektów: 24 lub 36 miesięcy.

 

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro.

W konkursie BiodivRestore można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2344 PLN.


W związku z koniecznością przygotowania planu zarządzania danymi do wniosku projektowego, gotowe plany zarządzania danymi powinny uzyskać akceptację p. Magdaleny Szuflity-Żurawskiej lub p. Piotra Krajewskiego z Biblioteki PG .

e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl, numer telefonu: 58 347 24 01 

e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl, numer telefonu: +48 58 347 24 01

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.