Konkurs na finansowanie projektow badawczych - zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń w XIX konkursie Fundacji Polpharmy

Szanowni Państwo,

     ze względu na sytuację spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV-2 Naukowa Fundacja Polpharmy przedłuża do 1 września 2020 r. termin składania wniosków w XIX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji.

Temat konkursu: „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem i zgodą Komisji Bioetycznej (jeżeli jest wymagana) należy przesłać drogą mailową na adres: XIXkonkurs@polpharma.com w terminie do 1 września 2020 r.

Autorzy, którzy w wyniku postępowania konkursowego otrzymają grant Fundacji na realizację nagrodzonych projektów będą zobowiązani wspomniane wyżej dokumenty przesłać także w wersji papierowej. na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa.

Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji:www.polpharma.pl/fundacja

Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane

Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 25 sierpnia 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów.