Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 23.12.2020 r. ogłasza Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 15.02.2021 r. od godz. 9.00 do 19.03.2021 r. do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w szczególności założenia dla programu wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu będą publikowane na stronie internetowej.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie konkursu.

Zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć do podpisu w Dziale Projektów odpowiednio do 5.03.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 12.03.2021 r.

Kontakt w ramach Działu Projektów: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Joanna Baum.