Konkursy w ramach programu ramowego UE HORYZONT 2020 - KOMUNIKAT

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w systemie Funding&Tenders jeszcze w 85 otwartych konkursach HORYZONT 2020.

Dofinansowanie można zdobyć do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji w portalu F&T KE.

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Renata Downar-Zapolska, Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Małgorzata Romanowska, Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.