Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie SONATA 16

Celem konkursu SONATA16 jest wsparcie kariery młodych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem złożenia wniosku.

W ramach konkursu należy zaplanować środki na następujące cele:

  • wynagrodzenie kierownika projektu – 140 000 zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku, w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 2 000 zł miesięcznie;
  • wynagrodzenia dla wykonawców projektu;
  • koszty obniżenia pensum dydaktycznego;
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
  • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
  • usługi obce;
  • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
  • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
  • inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Projekt można zaplanować na maks. 36 miesięcy.  

Termin składania wniosków upływa 15.12.2020 r. do godziny 16:00.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 08.12.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.