Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w nowym konkursie PRELUDIUM BIS 2

Kierownikiem w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS.

Wnioski projektowe obejmujące badania podstawowe mogą być składane w ramach:

  • Nauk humanistycznych;
  • Nauk o życiu;
  • Nauk ścisłych i technicznych.

W ramach kosztów projektu można zaplanować:

  • stypendium dla doktoranta - 5 000 zł miesięcznie

    (po ocenie śródokresowej - 6 000 zł miesięcznie)

  • środki dla kierownika projektu – maks. 40 000 zł (wynagrodzenie lub na inne koszty realizacji projektu);
  • materiały i drobny sprzęt;
  • usługi obce;
  • wyjazdy służbowe i konsultacje;
  • wykonawców zbiorowych;
  • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Projekt można zaplanować na maks. 48 miesięcy.  

Termin składania wniosków do NCN upływa 15 grudnia 2020 r. do godziny 16:00.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów