NCBiR ogłasza IV konkurs CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00).

Zgłoszenie z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24 lipca 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - sekcja krajowa - Dział Projektów.