Ogłoszenie konkursu międzynarodowego Weave-UNISONO

Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z następujących krajów partnerskich Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

W konkursie mogą brać udział również zespoły z krajów współpracujących (jako trzeci zespół oprócz zespołu z Polski i zespołu z kraju partnerskiego): Luksemburga (finansowanymi przez FNR); Belgii – Flandrii (finansowanymi przez FWO); Belgii – Walonii (finansowanymi przez F.R.S.- FNRS); Chorwacji (finansowanymi przez HRZZ).

Dodatkowo dopuszcza się też udział zagranicznych instytucji naukowych, spoza krajów partnerskich i współpracujących, posiadajacych wlasne środki na realiazję swojej części projektu.

Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Zespoły badawcze wskazują ze swojego grona wnioskodawcę koordynującego, tj. zagraniczny zespół badawczy z: Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, który pełni rolę organizacyjną i koordynującą oraz odpowiada za złożenie wniosku wspólnego do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

Planowane w 2021 roku terminy naboru wniosków w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

 • Austria (FWF) - od stycznia 2021 r. w trybie ciągłym
 • Czechy (GAČR) -  luty - kwiecień 2021 r.
 • Słowenia (ARRS) - jesienią 2021 r.
 • Szwajcaria (SNSF) - 1 kwietnia 2021 r. oraz 1 października 2021 r.
 • Niemcy (DFG) - od 15 września 2021 r. w trybie ciągłym

Planowane terminy naboru wniosków w 2021 roku jeśli instytucje nie pełnią roli agencji wiodącej:

 • Austria (FWF) - od stycznia 2021 r. do 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej
 • Czechy (GAČR) - od stycznia 2021 r. do 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej
 • Słowenia (ARRS) - do 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej
 • Szwajcaria (SNSF) - od stycznia 2021 r. do 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej
 • Niemcy (DFG) - od stycznia 2021 r. do 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej
 • Luksemburg, Belgia-Flandria, Belgia-Walonia lub Chorwacja – W terminie określonym przez właściwą instytucję finansującą

 

Polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej w terminie 7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej. Wniosek wspólny musi zostać przygotowany zgodnie z wymogami agencji wiodącej.

Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery.

W przypadku grupy podmiotów polskich do wniosku należy załączyć podpisane porozumienie o współpracy.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których instytucje partnerskie / współpracujące również przyznają środki finansowe partnerskim/współpracującym zespołom badawczym.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

Kurs euro 1 EUR = 4,4385 PLN

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy. W przypadku z zespołami badawczymi z Czech lub Niemiec lub Słowenii, czas trwania projektu może wynosić maksymalnie 36 miesięcy.

 

We wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF:

- do dnia 30 września 2021 r. (włącznie) - możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 roku,

- od dnia 1 października 2021 r. (włącznie) - możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2023 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.