Ostatni nabór 2020 do Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants

Do dnia 1.10.2020 r. do godziny 12:00 trwa nabór do konkursu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Można składać wnioski partnerskie w trzech kategoriach: Visegrad/Visegrad+/Strategic Grants. Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają wnioski NGO, szkół wyższych i organizacji samorządowych. O kwalifikowalności decyduje kryterium ilościowe - min. 2 partnerów z krajów obszaru wyszehradzkiego, zależnie od formy współpracy. Innymi kwalifikującymi się są partnerzy z Europy i z Bałkanów wschodnich.

Więcej informacji o możliwości składania wniosków znajdziecie Państwo na stronie VF.

Plik Guidelines dla aktualnego konkursu znajduje się na stronie.

Informacja w Dziale Projeków: Joanna Baum.