Otwarcie międzynarodowego konkursu ERA-NET CORE Organic Cofund Third Call 2021

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył trzeci konkurs w ramach programu CORE Organic obejmujący finansowanie projektów z zakresu organicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

 

Zakres tematyczny:

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie:

ORGANIC FARMING SYSTEMS FOR IMPROVED MIXED PLANT AND ANIMAL PRODUCTION:

Sub-topic 1: Robust and resilient mixed animal farming systems,

Sub-topic 2: Support for robust and resilient crop production systems,

Sub-topic 3: Eco-efficient production and use of animal feed at local level,

 

Dla kogo:

Projekt musi być realizowany przez mimumim 3 niezależne podmioty z 3 różnych krajów: Algieria, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Włochy, Maroko, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Turcja. 

Typy podmiotów mogących wziąć udział w konkursie:

  • Mikrofirma
  • Mała i średnia firma
  • Duża firma
  • Uczelnia
  • Jednostka naukowa
  • Konsorcja (przedsiębiorstwo + organizacja badawcza)

 

Harmonogram konkursu:

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 11 stycznia 2021
  • Zakończenie naboru wniosków: 8 marca 2021, 11.00 CET
  • Wyniki konkursu: Lipiec 2021
  • Publikacja listy rankingowej: Wrzesień 2021

 

Budżet konkursu:

NCBiR przeznaczył kwotę 600 000 euro na dofinansowanie udziału podmiotów z Polski.

 

Procedura konkursowa:

1. Etap: złożenie przez koordynatora on-line wniosku międzynarodowego w systemie informatycznym 

2. Etap: złożenie przez Wnioskodawcę z Polski, którego wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, krajowego wniosku o dofinansowanie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konkursu i stronie NCBiR:

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.