Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT

NCBiR informuje o uruchomieniu międzynarodowy konkursu zorganizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES) z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych.

 

Zakres konkursu

The overall aim of the Joint Call 2020 is to support transnational research and innovation activities, unleashing the potential of digital transformation for a sustainable energy society. By accelerating the implementation, adaption and knowledge creation of digital solutions also in energy systems and networks, this call supports the following objectives:

  • Advance the green energy transition in all sectors of the energy system while ensuring security of supply
  • Shaping new transnational business and investment opportunities by sector coupling and development of new value chains in innovative and cost-effective energy solutions, thereby creating new employment opportunities and contributing to the development of an environmentally sustainable financial growth
  • Ensuring social sustainability and coherence with digitalisation in other sectors in the progression of the green energy transition

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, India, Israel, Latvia, Morocco, Nordic and Baltic region (NOBA), Norway, Poland, Romania, Scotland (UK), Spain, Sweden, Switzerland, Turkey.

W składzie konsorcjum należy uwzględnić przynajmniej 2 partnerów z różnych państw uczestniczących w konkursie. Wymaga się, aby partnerzy podpisali umowę konsorcjum zgodną z wzorem: https://www.iprhelpdesk.eu/library/useful-documents.

 

Wnioskodawcy

- Przedsiębiorca (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)

- Grupa podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Kurs euro: 1 EUR = 4,4373 PLN

 

Opis procedury konkursowej

Data obowiązkowej rejestracji w systemie (registration of interest): 17 lutego 2021 r., 14:00 CET

Data zamknięcia naboru wniosków: 6 maja 2021 r., 14:00 CEST

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: czwarty kwartał 2021 r.

Rozpoczęcie projektu należy zaplanować przed 15 czerwca 2022, a zakończenie wraz z raportowaniem d 15 czerwca 2025. Czas trwania projektu od 24-36 m-cy.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu

(www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020)

Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period. W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.

Do 17 lutego 2021 r., 14:00 CET konsorcjum międzynarodowe powinno złożyć poprzez system elektroniczny „registration of interest”, tj. deklarację udziału w konkursie wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi przygotowywanego projektu. „Registration of interest” jest etapem koniecznym przed złożeniem wniosku międzynarodowego (full project proposal).

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.